Bambergen

Bebauungsplanübersicht Bambergen

TypNameDatumGröße
pdf Bambergen Stand 18.01.2021 (331,3 KB) 21.01.2021 331,3 KB

Bergle mit Teiländerungen

TypNameDatumGröße
pdf 01 Bergle Planteil (8,632 MB) 15.08.2017 8,632 MB
pdf 01 Bergle Textteil (816,6 KB) 15.08.2017 816,6 KB
pdf 02 Bergle 1. Teiländerung Planteil (1,353 MB) 15.08.2017 1,353 MB
pdf 02 Bergle 1. Teiländerung Textteil (269,7 KB) 15.08.2017 269,7 KB
pdf 03 Bergle 3. Teiländerung Planteil (1,655 MB) 15.08.2017 1,655 MB
pdf 03 Bergle 3. Teiländerung Textteil (1,501 MB) 15.08.2017 1,501 MB

Kirchleösch mit Teiländerungen

TypNameDatumGröße
pdf 01 Kirchleösch 1. TÄ PLanteil (3,793 MB) 15.08.2017 3,793 MB
pdf 01 Kirchleösch 1. TÄ Textteil (668,3 KB) 15.08.2017 668,3 KB
pdf 01a Kirchleösch Baugrunduntersuchung (2,231 MB) 15.08.2017 2,231 MB
pdf 01b Kirchleösch Grünordnungsplan (2,958 MB) 15.08.2017 2,958 MB
pdf 02 Kirchleösch 2. TÄ Planteil (433 KB) 15.08.2017 433 KB
pdf 02 Kirchleösch 2. TÄ Textteil (855,3 KB) 15.08.2017 855,3 KB
pdf 03 Kirchleösch 3. TÄ Planteil (550 KB) 15.08.2017 550 KB
pdf 03 Kirchleösch 3. TÄ Textteil (1,326 MB) 15.08.2017 1,326 MB

Ortsmitte

TypNameDatumGröße
pdf Ortsmitte Planteil (7,922 MB) 15.08.2017 7,922 MB
pdf Ortsmitte Textteil (1,199 MB) 15.08.2017 1,199 MB

Weiler Birken

TypNameDatumGröße
pdf Entwicklungs & Ergänzungssatzung Weiler Birken Planteil (406,3 KB) 15.08.2017 406,3 KB
pdf Entwicklungs & Ergänzungssatzung Weiler Birken Textteil (1,606 MB) 15.08.2017 1,606 MB